sammandrag.se

Villkor och ansvar

Tjänsten tillhandahålls utan kostnad. Används annan presentation än via sammandrag.se (t.ex. genom egna utskrifter eller egna utskick) skall det tydligt framgå att spelschemat är skapat via sammandrag.se. Sammandrag.se kan inte garantera oavbruten tillgång till tjänsten då webbplatsen kan komma att störas av faktorer utanför vår kontroll och vi ställer inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Sammandrag.se kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll.

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på stort allvar. Din e-post adress sparas tillsammans med spelschemat du skapat för att ge möjligheten att redigera spelschemat. Vi kommer inte använda uppgifterna i annat syfte än vad som är nödvändigt för tjänstens funktion.